Pora nocna a czas pracy w prawie transportowym
Transport drogowy opiera się głównie na nieustannym przewożeniu załadunku, niezależnie od pory dnia. Szczególną dbałość o przestrzeganie przepisów BHP oraz zapisów ustaw dotyczących prawa pracy powinni zachowyw...