Transport drogowy opiera się głównie na nieustannym przewożeniu załadunku, niezależnie od pory dnia. Szczególną dbałość o przestrzeganie przepisów BHP oraz zapisów ustaw dotyczących prawa pracy powinni zachowywać kierowcy ciężarówek podczas zmian nocnych. Czego wymagają od pracowników i właścicieli firm znowelizowane rozporządzenia?

Pora nocna - co to takiego?

pora nocnaZgodnie z ustaleniami Kodeksu Pracy tak zwana “pora nocna” to czas obejmujący 8 godzin, wyznaczonych pomiędzy 21.00 a 7.00 następnego dnia. Termin ten odnosi się między innym do czasu pracy służb medycznych, mundurowych czy magazynierów. Dzięki ustanowieniu pory nocnej, pracodawcy ustalają dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę, które jest następnie doliczane do podstawowej pensji pracownika. Trzeba jednak wiedzieć o tym, że wykonywanie określonych zleceń w nocy musi być w pewien sposób ograniczone, bowiem dla ochrony pracownika, nie może przekraczać 10 godzin w ciągu doby. Określony limit w przypadku kierowców wynosi 8 godzin, zaś sama pora nocna to okres 4-godzinny. Na zakres konkretnych godzin obejmujących ten specyficzny tryb pracy ma wpływ pracodawca, który jest zobligowany do ustalenia schematu obowiązywania pory nocnej w przepisach wewnątrzzakładowych.     

Wrześniowe zmiany - co warto wiedzieć?

Zgodnie z  ustawą zaakceptowaną na początku lipca bieżącego roku nastąpiły zmiany dotyczące możliwości karania przedsiębiorców za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów. Mandaty mogą od teraz zostać nałożone nie tylko podczas odgórnej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, lecz także podczas rutynowych zatrzymań na drogach i wizyt w przedsiębiorstwach. W związku z tym każdy kierowca jest zobowiązany do posiadania dokumentów zawierających informacje o ustalonym terminie pory nocnej. Ustawa nie zawiera jednak ściśle określonych procedur, według których kontroler powinien się zachować w razie nieotrzymania potrzebnych danych od kierowcy.

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów

Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości i przekroczenie wyznaczonego limitu pracy kierowcy w porze nocnej, przedsiębiorca musi się liczyć z konsekwencjami finansowymi. Obecnie kara za zwiększenie możliwego czasu pracy w nocy o 3 godziny wynosi 50 zł. W przypadku gdy pula przekroczonych godzin jest jeszcze wyższa, każda kolejna godzina to mandat w wysokości 100 zł. Warto wiedzieć również o tym, że nowe przepisy dotyczą zarówno kierowców zatrudnionych w firmie na umowie o pracę, jak i na umowie zleceniu. Dodatkowo, istotne jest to, że do limitu godzinowego pory nocnej nie wliczają się przerwy.   

Pora nocna to często wykorzystywana forma pracy w przedsiębiorstwach logistycznych. Mniejszy ruch na ulicach i drogach ekspresowych sprzyja bowiem płynnemu i szybkiemu przewożeniu towarów do kolejnych miejsc. Właściciele firm dla bezpieczeństwa swoich pracowników oraz innych użytkowników dróg powinni dbać o przestrzeganie najnowszych przepisów dotyczących długości pracy kierowców, co bez wątpienia pozytywnie wpłynie na efektywność działania całego przedsiębiorstwa.