• Gdy liczy się czas i bezpieczeństwo a wysyłka jest duża
 • Transport realizowany wyłącznie na potrzeby ładunku Klienta
 • Dostawy bezpośrednie – pojazdami o ładowności do 3,5t, 6t, 12t, 24t.
 • Maksymalna ilość europalet: 33 i 38 (pojazd typu tandem)
 • Maksymalna wysokość: 3,0m
 • Czas podstawienia auta: do 24 godzin
 • Kontrola 24h za pomocą systemu GPS
 • Załadunki/rozładunki w systemie 24/7
 • Przewozy pojazdami typu: plandeka, chłodnia, izoterma, MEGA, tandem
 • Zakresy terytorialny: cała Europa Zachodnia, Południowa oraz Skandynawia
 • Ubezpieczenie OCP 300.000€
 • Możliwość doubezpieczenia CARGO (tzw. all risk)

 KONTAKT