Dokumenty w obiegu magazynowym
Dokumenty w obiegu magazynowym stanowią podstawę funkcjonowania tej jednostki organizacyjnej w firmie. Na podstawie tego rodzaju dokumentów dokonywane są wszelkie przesunięcia towarów w przedsiębiorstwie. Mater...
Pora nocna a czas pracy w prawie transportowym
Transport drogowy opiera się głównie na nieustannym przewożeniu załadunku, niezależnie od pory dnia. Szczególną dbałość o przestrzeganie przepisów BHP oraz zapisów ustaw dotyczących prawa pracy powinni zachowyw...
Typy ubezpieczeń przewozów w transporcie drogowym
W branży transportowej niezwykle istotny jest wybór właściwego rodzaju ubezpieczeń. Nieprzewidziane wypadki, opóźnienia ze strony kontrahenta, czy uszkodzenia towaru podczas przewozu to sytuacje losowe, których...
Międzynarodowy list przewozowy - co warto wiedzieć?
Międzynarodowy przewóz towarów to codzienność w branży logistycznej. Postępująca globalizacja umożliwia przemieszczanie towarów z jednego kraju do drugiego, a nawet z kontynentu na kontynent. Jednak aby dokonać...
Czym różni się logistyka od spedycji?
Organizacja transportu jest procesem złożonym, pełnym specjalistycznych nazw i haseł żargonowych. Nie dziwi zatem fakt, iż wiele osób myli pojęcia związane z tą dziedziną. Warto rozpoznawać poszczególne określe...