Kobieta w branży transportowej
Branża transportowa wielu osobom może wydawać się być typowo męską. Taki tok myślenia utarł się, dlatego że przez wiele lat to właśnie mężczyźni dominowali w tej dziedzinie. Czasy jednak się zmieniają i coraz w...
7 kategorii ponadgabarytów
Firmy logistyczne niejednokrotnie muszą sobie radzić z dostarczaniem nie tylko dużych, ale także nietypowych ładunków. Do ich bezpiecznego transportu potrzebne są odpowiednie zezwolenia, wydawane przez konkretn...
Dokumenty w obiegu magazynowym
Dokumenty w obiegu magazynowym stanowią podstawę funkcjonowania tej jednostki organizacyjnej w firmie. Na podstawie tego rodzaju dokumentów dokonywane są wszelkie przesunięcia towarów w przedsiębiorstwie. Mater...
Pora nocna a czas pracy w prawie transportowym
Transport drogowy opiera się głównie na nieustannym przewożeniu załadunku, niezależnie od pory dnia. Szczególną dbałość o przestrzeganie przepisów BHP oraz zapisów ustaw dotyczących prawa pracy powinni zachowyw...
Typy ubezpieczeń przewozów w transporcie drogowym
W branży transportowej niezwykle istotny jest wybór właściwego rodzaju ubezpieczeń. Nieprzewidziane wypadki, opóźnienia ze strony kontrahenta, czy uszkodzenia towaru podczas przewozu to sytuacje losowe, których...