Przewóz towarów powinien być przede wszystkim bezpieczny - zarówno dla kierowcy, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego. Niestety na trasie wciąż można spotkać przeładowane pojazdy lub takie, w których ładunek nie jest rozmieszczony prawidłowo. Jak o to zadbać?

Jak dostosować nacisk na osie?

Kontrola maksymalnych nacisków na osie jest zdecydowanie jednym z najważniejszych aspektów w czasie drogi. Szczególnie istotne dla osoby planującej trasę jest to, że niezależnie od ilości i masy przewożonego ładunku, nacisk na pojedynczą oś nie może przekroczyć wartości granicznej dla konkretnej drogi - zazwyczaj wynoszą one 8 t, 10 t lub 11,5 t. Kluczowe znaczenie dla zmniejszenia spalania ma dostosowanie nacisku na oś napędzaną. Ładunek w tym miejscu powinien być większy niż 25% ciężaru pojazdu wraz z przewożonym towarem, ponieważ wtedy oś napędowa jest prawidłowo dociśnięta do podłoża. Za prawidłowe prowadzenie pojazdu odpowiada oś przednia, na którą powinno być dostosowane minimum 20% ciężaru pojazdu wraz z ładunkiem. Istotne jest jednak to, aby rozmieszczać towar z głową i starać się, aby nacisk we wszystkich częściach pojazdu był podobny.

Podstawowe zasady związane z prawidłowym rozmieszczeniem ładunku

Najważniejszą zasadą podczas załadunku powinno być przede wszystkim unikanie przeładowania. Jest to bardzo niekorzystne dla kondycji pojazdów, łatwości prowadzenia, a także może być niebezpieczne dla innych użytkowników drogi. Nie bez znaczenia pozostaje również ustawienie środka ciężkości - powinien znajdować się możliwie nisko, ponieważ tylko w takiej sytuacji pojazd jest prawidłowo ustabilizowany, a najdelikatniejsze towary mają mniejsze szanse na uszkodzenia. Poza równomiernym rozłożeniem ciężaru na osie, należy mieć na uwadze również boki - poszczególne koła muszą przenosić podobne obciążenie. Bardzo ważne jest także to, aby stale kontrolować ładunek - jeśli na jednej trasie jest kilka rozładunków, po każdym należy sprawdzić rozmieszczenie i ewentualnie je zmodyfikować. Jeżeli jest taka możliwość, warto ustawić towary zgodnie z kolejnością rozładunków, ale nie można tego robić kosztem prawidłowego ułożenia. Odpowiednią ilość ładunku należy oczywiście poprawnie zabezpieczyć!

Konsekwencje nieprawidłowego rozmieszczenia ładunku

Co w przypadku, gdy ładunek jest nieprawidłowo rozmieszczony lub jest go za dużo? W Polsce kary są stosunkowo wysokie, a przepisy są znacznie bardziej restrykcyjne niż w Niemczech czy Holandii. Poruszając się przeładowanym pojazdem w naszym kraju, trzeba liczyć się z karą grzywny nawet do 15 000 zł. Wysokość mandatu zależy jednak od rodzaju drogi oraz tego, jak bardzo normy zostały przekroczone. Najistotniejszą kwestią jednak jest to, że zagrożenie dla kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego jest znaczne, ponieważ przeładowany pojazd ma wydłużoną drogę hamowania, a kierowca ma mniejszą kontrolę nad samochodem. Odpowiedzialność leży zazwyczaj po stronie firmy przewozowej lub kierowców, którzy dokonywali załadunku.

Należy jednak pamiętać o tym, że to nie wygoda jest najważniejsza, a bezpieczeństwo - jeśli ładunek, który powinien być rozładowany jako pierwszy nie jest zgodny z normami, nie można go postawić na końcu naczepy. Stosowanie się do wymienionych wcześniej zasad pozwoli na uniknięcie kar, zwiększenie trwałości pojazdu oraz przede wszystkim - zapewni bezpieczeństwo.