Nowoczesne firmy logistyczne w swoich działaniach starają się wykorzystywać różnorodne gałęzie transportu. W ostatnich latach specjaliści zauważają wyraźny trend polegający na planowaniu i łączeniu ze sobą między innym przewozów lotniczych oraz drogowych. Czym charakteryzuje się transport intermodalny?

Transport intermodalny - na czym polega?

transport-intermodalnyTransport intermodalny (nazywany również kombinowanym) opiera się przede wszystkim na przewozie produktów i realizowaniu dostaw za pomocą zróżnicowanych środków transportu lądowego, drogowego oraz morskiego, bez przeładunku towaru. Najczęściej podczas korzystania z tego typu metody planuje się trasę w taki sposób, aby wykorzystać optymalne możliwości przewozowe, które, co równie ważne, są w stanie obsługiwać tę samą jednostkę ładunkową (przeważnie specjalny kontener lub przyczepę). Transport intermodalny świetnie sprawdza się zwłaszcza podczas transportu dużej ilości ładunków, a także pojedynczych przesyłek, począwszy od punktu nadawczego aż do wybranego punktu docelowego.

Charakterystyka transportu intermodalnego

Przewóz kombinowany pozwala efektywnie wykorzystywać infrastrukturę transportową na wszystkich kontynentach. Odpowiednio zorganizowane terminale przeładunkowe oraz ich duże zagęszczenie sprawiają, że towary mogą być dostarczane bezpośrednio z fabryk do magazynów zlokalizowanych w różnych częściach świata. Przewożenie produktów drogą lądową, morską i lotniczą wymaga jednak przygotowania funkcjonalnej infrastruktury, obejmującej naczepy pod rampy, ciągniki siodłowe, a ponadto specjalistyczne urządzenia, do których zaliczają się suwnice i dźwigi. W naszym kraju transport intermodalny rozwija się coraz szybciej, głównie ze względu na wsparcie płynące z Unii Europejskiej, dbającej o ekonomiczne i ekologiczne przemiany standardów przewozów logistycznych. W przypadku Polski inwestowanie w transport kombinowany jest szczególnie istotne, ponieważ znajduje się ona na przecięciu korytarzy handlowych, prowadzących do krajów Europy Wschodniej.                

Zalety i wady transportu intermodalnego

transport-intermodalnySpośród licznych zalet transportu intermodalnego na pierwszy plan wysuwa się wyraźna obniżka kosztów przewozu. Oszczędności finansowe są możliwe głównie dzięki redukcji opłat przeznaczanych na przeładunek towarów. Dodatkowo, w porównaniu do tradycyjnych przewozów, transport intermodalny nie wymaga zatrudnienia dużej liczby kierowców, co bywa problematyczne szczególnie poza granicami kraju. Nie sposób pominąć także aspektów ekologicznych - korzystanie z dróg morskich i  kolejowych pozwala bowiem zminimalizować ilość zanieczyszczeń emitowanych przez samochody ciężarowe. Oprócz środowiska naturalnego i właścicieli firm logistycznych zyskują również klienci, gdyż towary docierają do nich w krótszym czasie, a jednocześnie obniża się ryzyko uszkodzenia produktów w trakcie wykonywania wielokrotnego za- i wyładunku. Jeśli natomiast przyjrzymy się negatywnym aspektom tego typu transportu, są nimi przede wszystkim wydatki przeznaczone na zakup wspomnianych wcześniej specjalistycznych maszyn oraz urządzeń przeładunkowych.

Transport intermodalny stanowi jeden z najbardziej przyszłościowych i prężnie rozwijających się sposobów przewozu towarów. Umożliwia sprawne organizowanie dostaw, równocześnie wykorzystując infrastrukturę drogową, transport morski i lotniczy. Z całą pewnością dzięki transportowi kombinowanemu poprawia się stan środowiska, a także jakość usług świadczonych przez firmy logistyczne.