Reguły obowiązujące w transporcie drogowym są określane przez przepisy prawne zapisane się w ustawach, kodeksach i konwencjach. Wśród wielu dokumentów regulujących standardy postępowania w przedsiębiorstwach logistycznych znajdują się konwencje: TIR, ATP i AETR - o czym mówią?

Konwencja TIR

konwencja-tirTa powstała w 1975 roku konwencja dotyczy transportu towarów na drogach międzynarodowych. Na tę chwilę ratyfikowało ją niemal 60 państw, głównie w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce. W myśl jej ustaleń towar sprawdzony i zaplombowany w państwie, z którego wyjeżdża zostaje poddany kontroli dopiero przez celników w kraju docelowym. Oznacza to, że przejazd przez pozostałe granice odbywa się płynnie i nie wymaga każdorazowego sprawdzenia przewożonych dóbr. Aby skorzystać z regulowanych konwencją TIR warunków transportu, należy nabyć odpowiedni karnet TIR i umieścić go z przodu i tyłu pojazdu.

Konwencja ATP

Umowa ta również została sporządzona w latach 70. ubiegłego wieku. Konwencja ATP dotyczy międzynarodowego przewozu szybko psujących się artykułów spożywczych oraz specjalnych pojazdów służących do ich transportu. W ramach jej zapisów regulowane są najwyższe dopuszczalne temperatury, które mogą panować podczas przewozu produktów mrożonych: śmietany, ryb, tłuszczów, mięsa oraz innych artykułów spożywczych. Konwencja ATP określa też sposoby pomiaru i kontroli warunków panujących w pojeździe transportującym żywność.

Konwencja AETR

konwencja-aetrKonwencja AETR jest europejską umową określającą pracę załóg pojazdów wykonujących przejazdy międzynarodowe. Na jej mocy wyznaczony został minimalny wiek kierowcy w zależności od rodzaju wykonywanego transportu. Dokument ten reguluje też czas trwania pracy i jego stosunek do czasu odpoczynku od jazdy - w celu ich kontrolowania montuje się w pojazdach specjalne urządzenia monitorujące, a także nakłada się na przedsiębiorstwa obowiązek ewidencjonowania czasu pracy kierowcy. Konwencja AETR została zawarta, by zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Wszystkie trzy konwencje TIR, ATP i AETR regulują zasady przewożenia towarów oraz pracy kierowcy od kilkudziesięciu lat, a dzięki zmianom i dopasowywaniu ich treści do współczesnych realiów, obowiązują one do dzisiaj. Znajomość zawartych w nich zapisów jest ważna dla przewoźników, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, na przykład podejrzenia złamania prawa, gdyż może uchronić ich wtedy przed ponoszeniem zbędnych kosztów.