Organizacja transportu jest procesem złożonym, pełnym specjalistycznych nazw i haseł żargonowych. Nie dziwi zatem fakt, iż wiele osób myli pojęcia związane z tą dziedziną. Warto rozpoznawać poszczególne określenia, aby w momencie wybierania firmy usługowej wiedzieć na jakich działaniach Ci zależy. Podstawowa wiedza dotyczy znajomości dwóch definicji: spedycji i logistyki. Wbrew powszechnej opinii nie są to synonimy.

Logistyka czyli planowanie

Na wstępie należy zaznaczyć, że hasła logistyka i spedycja nie mają sztywno określonych ram i granic. Kompetencje nachodzą na siebie i często wymieniają się między sobą. Jednakże logistyka jest pojęciem znacznie szerszym, dotyczy szeroko pojętego planowania. Działania prowadzone w tym obszarze sprowadzić można do wspólnego mianownika jakim jest przemieszczanie, głównie przedmiotów, ale również ludzi, a nawet informacji z miejsca początkowego do miejsca docelowego. Planowanie w logistyce dzieli się na poszczególne etapy: projektowanie, wdrażanie, realizację, kontrolę i nadzór. Dzięki takiemu podziałowi osoba odpowiedzialna za logistykę w firmie ma pełną wiedzę na temat ładunku w każdym działaniu, jakie jest na nim podejmowane. Jeżeli logistyk w firmie czegoś nie wie o danym transporcie, znaczy, że coś poszło nie tak jak trzeba. Logistyka jako dziedzina nauki dzieli się na kilka podtypów między innymi: logistyka produkcji, transport mediów, e-logistykę itd. Działania logistyczne są potrzebne wszędzie tam, gdzie planowanie pracy pozwala na sprawne i szybsze działanie przedsiębiorstwa, niezależnie od jego charakteru.

Spedycja czyli organizacja

Pojęciem węższym, zawierającym się niejako w logistyce jest spedycja. Jej działania sprowadzają się do organizowania przewozów. Spedytor oprócz odpowiedzialności za sposób transportowania i jego charakter, odpowiedzialny jest także za aspekty prawne oraz działanie w ramach działalności gospodarczej. Do głównych zadań spedytora należy: przyjmowanie zleceń na przewóz towarów, zawieranie umów z klientami, kompletowanie potrzebnych dokumentów, a także wystawianie listów przewozowych, znalezienie środka transportu dla danego ładunku i wreszcie nadanie towaru. Spedytorem może być jedynie osoba prawna z racji dużej odpowiedzialności i przepisów prawnych. W żargonie transportowym mianem spedytora często określa się całą firmę, zajmującą się świadczeniem usług spedytorskich.

Najważniejszą różnicą, którą należy podkreślić między działaniami prowadzonymi przed logistykę i spedycję jest wymiar podejmowanych zadań. W przypadku logistyki to obszar raczej teoretyczny, natomiast spedycji - praktyczny, jednakże zarówno logistyka, jak i spedycja to ważne obszary działań firm transportowych. Oba są konieczne do prawidłowego organizowania przewozu towarów. Działania logistyka i spedytora powinny się uzupełniać, tylko wtedy zespół w przedsiębiorstwie transportowym będzie działał szybko i sprawnie.