Prowadząc firmę o zasięgu międzynarodowym trudno uniknąć, zwłaszcza podczas transportu, obowiązków związanych z odprawą celną. Zagadnienie jest bardzo szerokie i złożone, zatem warto przed wyruszeniem w podróż, zapoznać się z kilkoma faktami dotyczącymi procedury podczas kontroli celnej. Najważniejsze informacje znajdziesz poniżej.

Odprawa celna - co to takiego?

Postępowanie podczas kontroli celnej ściśle określa urząd celny. Osoba kontrolująca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przewożonego towaru. W skład dokumentów, o jakie poprosi kontroler wchodzą: faktura handlowa, lista pakunkowa oraz oryginał świadectwa pochodzenia. Pierwszy dokument jest wystawiany przez sprzedającego na towary wysyłane kupującemu. Od umowy obu stron (sprzedawca – kupujący) zależy stopień szczegółowości informacji opisujących towar (ilość, waga netto/brutto, cena za jednostkę, całkowita cena). Ze względu na wymagania władz celnych faktura handlowa powinna zawierać dane wymagane przepisami celnymi kraju importu (takimi jak, np. kraj pochodzenia, warunki dostaw). Lista pakunkowa stanowi poświadczenie, które dołączane jest do dokumentów charakterystycznych dla przewozów drobnicowych. Dokument musi zawierać informację o tym, jakie konkretnie towary są załadowane na pojazd. Oryginał świadectwa pochodzenia jest dowodem na kraj z jakiego dana przesyłka pochodzi. W tym dokumencie zawierana jest także informacja o wcześniejszym sprawdzeniu towaru. Kontrolowanie łączy się nierozerwalnie z preferencjami celnymi, które nakładają urzędy celne. Po okazaniu wszystkich wyżej wymienionych dokumentów, urząd celny nakłada odpowiednie podatki w formie cła, które należy bezzwłocznie uiścić.

Kogo obowiązuje odprawa celna?

Odprawa celna obowiązuje każdego przedsiębiorcę, który dokonuje transakcji obrotu towarami z krajami spoza Unii Europejskiej. W przypadku polskiego transportu lądowego, przepisy te dotyczą głównie wymiany handlowej z Rosją, Kazachstanem, Białorusią, Szwajcarią, Norwegią, Finlandią i Turcją. Ponadto procedura nakładania cła dotyczy również towarów, które wysyłane są lub przywożone z tych krajów Unii Europejskiej, w których nie stosuje się dyrektyw podatkowych, jak np. Wyspy Kanaryjskie. W zależności od państwa, z którym prowadzi się handel zmieniają się stawki pobieranych opłat. Na przykład, gdy chcesz przewieźć przez lud do Federacji Rosyjskiej nabiał powinieneś liczyć się z opłatą rzędu 15%.

Zgłoszenie celne - jak to zrobić

Towar przed przewiezieniem na granicę państwa należy zgłosić - w tym celu wypełnia się zgłoszenie celne. Można to zrobić na dwa sposoby: pisemnie w formularzu SAD lub elektronicznie. Sporządzenie takiego raportu odbywa się za pośrednictwem programu na stronie urzędu celnego. Tak przygotowane i przesłane elektroniczne zgłoszenie celne w imporcie towarów, zostaje przyjęte i zweryfikowane przez urząd celny pod względem merytorycznym. Następnie otrzymuje w systemie CELINA nazwę “Poświadczone Zgłoszenie Celne” (PZC), aby mogło ono zastąpić wersję tradycyjną musi zawierać określone dokumenty: adnotację urzędu celnego o dacie i czasie przyjęcia zgłoszenia, adnotacje o dacie powiadomienia o długu celnym oraz o dacie oraz czasie zwolnienia towaru do procedury celnej, a także elektroniczny podpis.

Procedura celna jest złożona. Oczywiście oprócz wymienionych wyżej postępowań, obowiązuje szereg innych działań niezbędnych do prawidłowego przejścia kontroli. Na szczęście, gdy powierzasz swój towar sprawdzonej firmie, możesz liczyć na merytoryczną pomoc w przejściu tego skomplikowanego procesu.