Firmy logistyczne niejednokrotnie muszą sobie radzić z dostarczaniem nie tylko dużych, ale także nietypowych ładunków. Do ich bezpiecznego transportu potrzebne są odpowiednie zezwolenia, wydawane przez konkretne instytucje samorządowe oraz GDDKiA. Jakich przepisów trzeba przestrzegać i czym się kierować przygotowując auta do przewozu towarów ponadgabarytowych?

Transport ponadgabarytowy - co to znaczy?

Transport gabarytowy dotyczy przede wszystkim przewozu ładunków o dużej wadze, charakteryzujących się ponadto niestandardowymi wymiarami. Do towarów tego typu należą między innymi maszyny budowlane i rolnicze, a także statki, samoloty lub dźwigi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, możemy skategoryzować pojazdy jako ponadgabarytowe wtedy, gdy umieszczony na nich ładunek przekracza 16,5 m długości,  2,5 m szerokości oraz 4 m wysokości. Dla zachowania środków bezpieczeństwa i uniknięcia uszkodzenia towarów, konieczne są przyczepy wykorzystujące najnowocześniejsze technologie, które pozwalają we właściwy sposób przymocować ładunek, a następnie dostarczyć go do miejsca docelowego.  

7 kategorii ponadgabarytowych - podstawowe informacje

Według zapisów widocznych w specjalnej tabeli przygotowanej przez GDKiA, możemy wyróżnić 7 kategorii zezwoleń, powiązanych z parametrami pojazdów nienormatywnych. Należą do nich:


♦ Pojazdy mogące poruszać się drogami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi, wywierające na jezdnię nacisk pojedynczej osi napędowej nieprzekraczający 11,5 tony.
♦ Auta o szerokości nie większej niż 3,5 m, którymi można się przemieszczać po drogach publicznych, z wyłączeniem dróg ekspresowych i autostrad.     
♦ Pojazdy nienormatywne o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m, długości maksymalnie 23 m (w przypadku zespołu pojazdów) i wysokości do 4,3 m (dostosowane do dróg publicznych).  
♦ Samochody o 30 m długości dla zespołu o skrętnych osiach, szerokości 3,4 m oraz wysokości 4,3 m, dozwolone jest poruszanie się nimi po drogach krajowych.
♦ Pojazdy o takich samych wymiarach jak powyżej, lecz o masie nie większej niż 60 t, dostosowane do warunków panujących na drogach publicznych.
♦ Auta i zespoły pojazdów o szerokości 3,4 m dla dróg jednojezdniowych i odpowiednio 4 m dla dróg dwujezdniowych, odznaczających się również 23 m długością zespołu pojazdów.
♦ Nietypowe pojazdy o masie i rozmiarach większych niż te określone w poprzednich kategoriach, mogące się poruszać trasami wskazanymi w konkretnym zezwoleniu.

Jakie pojazdy są wykorzystywane do transportu nietypowych towarów?

Transport ponadgabarytowyCharakterystycznymi cechami pojazdów do przewozu towarów ponadgabarytowych są ich niskie podwozia, wyprofilowane rampy najazdowe (znacznie ułatwiające załadunek) oraz wyposażenie, takie jak elektryczne wciągarki. Istotne jest również to, aby naczepy były wykonane z  solidnych materiałów, a powierzchnia ładunkowa zapewniała odpowiednią przyczepność i zabezpieczenie towarów. Firmy zajmujące się przewozem wykorzystującym pojazdy nienormatywne muszą także wyznaczać trasę ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury drogowej, w tym obecności wiaduktów, tuneli oraz utrudniających swobodny przejazd mostów.    

Bezpieczny przewóz produktów ponadgabarytowych wymaga wcześniejszego przygotowania, a co najważniejsze dopasowania właściwego pojazdu do rozmiarów i wagi nietypowego towaru. Po otrzymaniu zezwolenia, należy zastosować się do wyznaczonych kryteriów i poruszać się wyłącznie drogami określonymi w przepisach. Dzięki temu zadbamy nie tylko o bezpieczeństwo ładunku, ale przede wszystkim o wszystkich uczestników ruchu.