Środowisko naturalne za sprawą szkodliwej działalności człowieka ulega coraz większej degradacji. Żyjemy w zanieczyszczonych miastach, a jednocześnie dążymy do efektywnego rozwoju gospodarczego. Co zrobić, ale zatrzymać postępujący proces niszczenia przyrody, nie rezygnując z dotychczasowych udogodnień? Czy ekologia i transport mogą iść w parze?

Wpływ transportu na środowisko

ekologia-a-transportW ostatnim czasie często porusza się tematy dotyczące konieczności szybkiego zmniejszenia liczby samochodów osobowych oraz ciężarowych w Polsce. Pomimo wielu zalet, transport ma wyraźnie negatywny wpływ na funkcjonowanie środowiska, a co za tym idzie życie wszystkich organizmów żywych. Przeprowadzane badania przekonują o tym, że spaliny samochodowe obecne w powietrzu są zdecydowanie bardziej szkodliwe niż zanieczyszczenia wytwarzane przez firmy przemysłowe. Niezdrowe substancje uwalniane podczas spalania benzyny rozprzestrzeniają się bowiem w bardzo dużych ilościach, a następnie utrzymują na niskich wysokościach, w których przebywają ludzie. Do zjawisk spowodowanych emisją spalin zalicza się między innymi smog typu londyńskiego, smog fotochemiczny oraz efekt cieplarniany. Zarówno właściciele firm, jak i wszyscy uczestnicy ruchu drogowego powinni poszukiwać nowych rozwiązań, umożliwiających połączenie ekologii i transportu.       

Ekologia a transport

Aby połączyć nowoczesny transport i działanie na rzecz ochrony środowiska należy poszukiwać innowacyjnych technologii usprawniających przewoźnictwo. Po pierwsze, warto zastanowić się nad zmianami pozwalającymi efektywnie rozplanować dostawy towarów, co przyczyni się do redukcji niepotrzebnych kursów. Ponadto, w walce z wysoką emisją CO2 oraz innych, niebezpiecznych związków chemicznych bez wątpienia pomoże również sukcesywne unowocześnianie floty transportowej, obejmujące zakup samochodów wyposażonych w katalizatory platynowe oraz silniki zużywające znacznie mniej paliwa. Oprócz groźnego dla środowiska smogu, samochody, zwłaszcza ciężarowe, wytwarzają także hałas, pogarszający samopoczucie ludzi i zakłócający prawidłowe funkcjonowanie różnych gatunków zwierząt. Zmniejszenie ilości uciążliwych decybeli wiąże się z poprawą stanu nawierzchni dróg, stawianiem ekranów dźwiękochłonnych, czy też budową kolejnych autostrad i dróg ekspresowych.        

Ekologicznie i nowocześnie

ekologia-a-transportDbałość o ekologię jest zauważalna na gruncie wprowadzanych w życie nowelizacji prawa. Zarządzenia władz europejskich mają być próbą poprawy stanu środowiska, a jednocześnie zachętą dla kierowców i przewoźników do tego, by wprowadzać rozwiązania korzystne finansowo. Przykładem może być zapis o opłatach drogowych, które są znacznie niższe w przypadku samochodów ciężarowych spełniających wymogi standardów emisji spalin. Dodatkowo, Unia Europejska stara się również wprowadzić modę na samochody ciężarowe określane jako “czyste i wydajne”, a zatem zasilane głównie gazem, czy energią elektryczną.

Współcześnie dąży się do tego, aby wpływ transportu na środowisko był jak najmniej szkodliwy. Smog zawierający ogromną ilość substancji smolistych w powietrzu pogarsza stan zdrowia ludzi, szczególnie tych żyjących w dużych miastach. Nowoczesne samochody ciężarowe oraz ekologiczne źródła energii stanowią szansę dla rozwoju czystego i wydajnego transportu.